《FATE魔都战争》1月14日临时维护公告

亲爱的玩家:

         《FATE魔都战争》所有服务器将于1月14日18:00至18:30进行停机维护,预计维护时间30分钟,维护后跨服竞技场战斗次数和积分均会重置,期间您将无法登录游戏,请记录好账号密码,以免造成不必要的损失,给您带来不便敬请谅解。 

         维护区服:所有服务器

         维护时间:1月14日 18:00–18:30

         我们将在维护结束后对全服玩家发送补偿:钻石*50、金币*80000、扫荡券*10

         临时维护内容:

         1、修复了跨服竞技场胜利之后获得积分变少的bug

         2、修复了跨服竞技场排行榜魔术师显示的bug

更多相关游戏信息请关注:《FATE魔都战争》爱游戏官网

看手游新闻,就在爱游戏网!

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。